Skip to main content

Institution

Daginstitution til 120 børn

Forskudte moduler placeret som tangenter og samtidig forskellige taghældninger med plads til 120 børn. Institutionen er som en integreret helhed med underopdelte områder tilpasset aldersgrupperne.

Arkitektonisk institution som kan indtages i børnehøjde

Arkitektonisk daginstitution, som understøtter trivsel, udvikling og læring. Målet var en stor institution med mange kvadratmeter, hvor den store skala nedbrydes med mindre områder, som kan indtages i børnehøjde.

Modulernes forskudte placering og de skrå taghældninger giver forskellige rumligheder ude og inde, samt en varierende facade. I de små områder mellem tangenterne er der plads til pauser.

Flydende læringsmiljøer og opdeling i alder

I indretningen af rum og arealer er der taget stilling til det store børnetal og aldersfordeling. Mindre børn har ofte brug for trygge rammer i mere afgrænset rumligheder og større børn i større grad bevæger sig væk fra basen for at udforske. 

Grupperum og læringsrum er integreret med hinanden, som hver især er på 50 m², derudover er hvert rum udformet med en niche, som kan inddrages på forskellig vis. 

Dagslys og zoneopdeling

Der er lagt vægt på at skabe variation i dagslysindtaget, derfor er der et samspil mellem stor vinduespartier til fuld dagslys, samt lavtsiddende udkigs vinduer i børnehøjde og højtsiddende lysbånd, som kan trække lyset ind i rummet. 

En tur gennem fordelingsgangen, skaber et overblik over de forskellige zoner. Der er både legerum, toiletter/puslerum, depoter, toiletrum til vandleg, fælles børnekøkken med spisecafe, kontor og personalerum. 

Børneinstitution Grønnemarken

Entreprise: 1. Præmie i totalentreprisekonkurrence
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: KPF Arkitekter A/S
Bruttoareal: 860 m²
År: 2008

Professionalisering gennem hele processen

“Efter udvælgelsen af Flex Modul som vinder af konkurrencen fulgte en periode, hvor projekterne blev færdigudviklet i tæt samarbejde mellem entreprenør, bygherre, myndighedspersoner, pædagogiske konsulenter og kommende brugere. Dette samarbejde forløb dynamisk og gnidningsfrit og resulterede i et godt byggeri, som overholdt den økonomiske ramme. Selve byggesagen er forløbet gnidningsfrit i et godt samarbejde mellem Flex Modul 's og kommunens byggeledere. På denne baggrund har Ballerup Kommune intet forbehold i en anbefaling af Flex Modul til mulige nye bygherrer, ligesom vi selv ved eventuelle kommende byggerier vil inddrage firmaet i tilbudskredsen”

Frank Jakobsen - Afdelingschef, Ballerup Kommune

KONTAKT OS

Skal vi bygge dit næste projekt?

Vi vil meget gerne høre fra dig hvis du skal til at projektere et byggeri, eller hvis du har brug for inspiration til hvad modulbyggeri også kan.

Udfyld venligst fornavn
Udfyld venligst efternavn
Indtast venligst en gyldig email adresse